Czym są?

Znaki drogowe to rodzaj urządzeń sygnalizacyjnych umieszczanych na drogach w celu kierowania i regulowania ruchu. Mogą to być elementy tymczasowe lub stałe. Stałe znaki drogowe są często instalowane na tych samych słupkach co znaki z nazwami ulic i zazwyczaj mają białe tło z czarnymi literami.

Do czego służą?

Znaki drogowe są używane w połączeniu z oznakowaniem dróg w celu regulowania, ostrzegania i kierowania ruchem. Są to znaki poziome (linia stopu), ukośne (linia ustąp pierwszeństwa) i pionowe (znak stopu). Znaki regulacyjne informują kierowców o tym, co muszą zrobić, aby zachować bezpieczeństwo podczas prowadzenia pojazdu. Na przykład, znaki ograniczenia prędkości wskazują, jak szybko kierowcy powinni jechać w danym obszarze. Niektóre znaki regulacyjne są okrągłe, inne prostokątne (z czterema rogami).

Znaki ostrzegawcze informują kierowców o potencjalnych zagrożeniach, które mogą wystąpić przed nimi, w tym o zwierzętach przechodzących przez drogę, śliskich warunkach drogowych i ostrych zakrętach. Znaki te ostrzegają również o rzeczach, które mogą spowodować uszkodzenie pojazdów, takich jak wyboje lub nierówności w nawierzchni drogi.

Znaki z symbolami są używane do konkretnych celów, takich jak strefy „zakazu parkowania”. Znaki z piktogramami pokazują ilustrację tego, jakie działania muszą być podjęte przez wszystkich członków społeczeństwa podczas odwiedzania pewnych miejsc, takich jak szpitale czy szkoły.

Jeśli jesteś zainteresowany ich nabyciem, to sprawdź stronę: https://www.matech.com.pl/pl/oznakowanie-pionowe-i-poziome/znaki-drogowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

12 + pięć =