Transport pozwala poszczególnym materiałom na zmianę położenia. Odbywa się zazwyczaj w celach konsumenckich. Szczególną uwagę, powinno się zwrócić przy przewozie materiałów niebezpiecznych. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że znajdują się one tak blisko nas…

Czym właściwie są?

Mówiąc o materiale niebezpiecznym, zazwyczaj myślimy o silnie trującym, toksycznym środku. Jak się okazuje, zupełnie niesłusznie. Większość artykułów chemicznych, a także środków dezynfekcji, uważa się za materiały niebezpieczne. Korzystamy z nich na co dzień. Posiadają tymczasem właściwości żrące, łatwopalne bądź też toksyczne.

Zasady przewozu

Przewóz każdego materiału uznanego za niebezpieczny, odbywa się na określonych zasadach. Pojazd musi zostać specjalnie przystosowany do owego transportu. Dodatkowo, posiada konkretne oznaczenie (pomarańczowe tablice). Całość uzupełniają naklejki informujące nas o właściwościach niebezpiecznych.

Transport materiałów uznanych za niebezpieczne jest starannie pilnowany. Przewożone towary, zagrażają środowisku oraz otoczeniu (pod względem fizycznym, chemicznym oraz biologicznym). Najczęściej, tego typu logistyczne przedsięwzięcia odbywają się wieczorami. Mniejszy ruch wpływa na większe bezpieczeństwo na drodze.

Szkolenie

Osoby odpowiedzialne za przewóz, muszą posiadać odpowiednie przeszkolenie. Wielogodzinne zajęcia przygotowują do właściwego rozpoznania oraz zapakowania towarów w zależności od stopnia zagrożenia. Przepisy prawne dotyczące tego typu przewozów, są bardzo restrykcyjne. Ich przestrzeganie stanowi gwarant bezpieczeństwa pracowników, a także najbliższego otoczenia.

Artykuł napisany we współpracy z właścicielem firmy spedycyjnej, P. Januszem Kucem transportującej do Anglii materiały niebezpieczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × dwa =