Pierwsze wzmianki o procesie galwanizacji pochodzą już z początku XIX wieku. Jako jego twórcę uznaje się włoskiego chemika Luigiego V. Brugnatelliego, który po raz pierwszy pokrył srebrną monetę złotem. Wiek XIX służył rozwojowi tego procesu i dążeniu do poszerzenia zastosowania galwanizacji w powstającym przemyśle, jednak dopiero początek XX wieku przyniósł temu procesowi technologicznemu szersze zastosowanie. Po 1920 roku rozpowszechniono już szeroko przedmioty niklowane, a lata 30-te przyniosły zastosowanie w postaci pokrywania wyrobów jubilerskich. Duży wkład w historię galwanizacyjną włożył także Polak Tadeusz Sendzimir, który opracował i wdrożył technologię cynkowania blach stalowych.

Na czym polega proces galwanizacji?

W wielkim skrócie galwanizacja polega na wykonaniu trwale przylegającej cienkiej warstwy metalu tworząc powłokę na innym metalu. Głównym celem tego procesu jest zabezpieczenie podstawowego metalu, jakim najczęściej bywa stal, warstwą odporną na działanie niszczące – korozję. W innych przypadkach zastosowania tego procesu chodzi o zmianę parametrów fizykochemicznych, w tym zmianę przewodnictwa elektrycznego. W procesie galwanizacji wykorzystuje się zjawiska elektrochemiczne.

Rozwój technologii sprawił, że proces galwanizacji przyjął różne formy, dzięki którym możemy uzyskać różnorodne efekty.

Wiodąca firma zajmująca się procesem galwanizacji na swojej stronie https://www.tegal.pl/ przedstawia wszystkie najnowsze technologie, takie jak:

  • anodowanie aluminium,
  • galwanotechnikę,
  • cynkowanie ogniowe,
  • elektroforezę.

Najbardziej rozpowszechnioną technologią jest obecnie pokrywanie stalowych konstrukcji warstwą cynku idealnie zapobiegającą korozji.

Na stronie https://www.tegal.pl/technologie/cynkowanie-galwaniczne/ znajdziemy nie tylko szeroki wachlarz zastosowania tego procesu, ale także opis samej technologii opartej na najnowszych rozwiązaniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × pięć =