Od dnia, w którym weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), wszystkie przedsiębiorstwa przetwarzające dane osobowe mogą je posiadać i archiwizować tylko na czas potrzebny do osiągnięcia celu, na który zostały pozyskane. Oczywiście po upływie tego okresu administrator danych jest zobowiązany do ich usunięcia, zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy. Na co zatem należy zwracać uwagę podczas niszczenia dokumentów, by proces ten przebiegł zgodnie z prawem?

Bezpieczeństwo podczas niszczenia dokumentów

Niszcząc dokumenty zawierające dane osobowe, należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doszło do naruszenia zasady poufności. Dodatkowo, proces ten powinien zakończyć się sporządzeniem stosownego protokołu. Ważny jest także odpowiedni wybór niszczarki, którą będzie używana do niszczenia dokumentów.

Na stronie https://centrumniszczarek.pl/172-wybor-ekspertow znajduje się zestawienie najwyższej jakości niszczarek polecanych przez ekspertów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

szesnaście + dziewięć =