W polskim prawie istnieje specjalna instytucja przedterminowego zwolnienia z odbywania kary pozbawienia wolności. Ma ona charakter fakultatywny, to znaczy może być zastosowana wyłącznie w przypadku osób skazanych, które uzyskały pozytywną ocenę kryminologiczną. Podstawowym warunkiem jest również odbycie przynajmniej połowy wyroku. Fachową pomoc w otrzymaniu takiego zwolnienia świadczy m.in. taka kancelaria prawna jak http://www.kalicinski-kancelaria.com.

Możliwość rozpoczęcia nowego życia

O przedterminowym zwolnieniu skazanego z odbywania kary decyduje zawsze sąd penitencjarny znajdujący się w okolicy danego zakładu karnego. Głównym warunkiem takiej decyzji są przesłanki materialne, które uzasadniają przekonanie, że po wypuszczeniu na wolność więzień będzie w stu procentach stosował się do przepisów prawa i nie powróci na drogę przestępstwa. W tym przypadku sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego cechy osobiste, okoliczności popełnienia czynu zabronionego oraz zachowanie w trakcie odsiadywania wyroku. Dodajmy, że zwolnienie nie jest równoznaczne z zakończeniem procesu resocjalizacji, gdyż jest on kontynuowany na zewnątrz zakładu karnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

11 + siedemnaście =