Klimatyzator to urządzenie, które schładza powietrze wewnątrz pomieszczenia. Składa się z czterech głównych elementów: sprężarki, zaworu rozprężnego, skraplacza i parownika.

Sprężarka

Sprężarka to pompa, która tłoczy czynnik chłodniczy do wysokiego ciśnienia w celu przeniesienia ciepła z jednego miejsca do drugiego. Znajduje się ona wewnątrz jednostki zewnętrznej klimatyzatora. Jest to duża, wytrzymała pompa, która wykorzystuje silnik elektryczny do sprężania gazu chłodniczego. Sprężarka usuwa również ciepło z wnętrza domu i przekazuje je na zewnątrz poprzez wężownice skraplacza. W przypadku, gdy zabraknie czynnika chłodniczego, warto zaopatrzyć się w zestaw do napełnienia klimatyzacji, aby uzupełnić braki.

Zawór rozprężny

Zawór rozprężny kontroluje ilość przepływającego przez niego czynnika chłodniczego poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ciśnienia ciekłego czynnika chłodniczego. Pozwala to na jego rozszerzanie lub kurczenie się w razie potrzeby. Zawór rozprężny znajduje się po stronie tłocznej sprężarki (na dole po prawej stronie).

Skraplacz

Skraplacz jest miejscem, w którym odbywa się większość wymiany ciepła w systemie klimatyzacji. Składa się on głównie z rurek, przez które przepływa czynnik chłodniczy schładzający się ze stanu gazowego z powrotem do postaci ciekłej po pochłonięciu ciepła z wnętrza domu podczas pracy. Czynnik chłodniczy ulega gwałtownemu schłodzeniu podczas przepływu przez rury ze względu na wysokie ciśnienie i temperaturę. Powietrze z zewnątrz również odgrywa rolę w schładzaniu tego gorącego płynu gazowego, owiewając jego powierzchnię podczas gdy działa skraplacz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwanaście − 7 =