GMP (Good Manufacturing Practice) to zbiór wytycznych, które pomagają producentom zapewnić bezpieczeństwo i jakość wytwarzanych przez nich produktów.

Dobre praktyki produkcji produktów

GMP GHP obejmuje wszystko, od sposobu wytwarzania produktu do sposobu jego przechowywania, transportu i dystrybucji. Zawiera również wytyczne dotyczące tego, jak producenci powinni prowadzić swoją działalność. GMP GHP to nie tylko międzynarodowy standard, ale także uznawany na całym świecie system produkcji, testowania i kontroli jakości. Zapewnia on, że np. wszystkie farmaceutyki są produkowane w sposób zgodny z dobrymi praktykami wytwarzania, co pomaga zapewnić jakość, bezpieczeństwo i skuteczność tych produktów.

Żywność wysokiej jakości

GHP (Good Hygiene Practices) z kolei, pomaga producentom żywności zapewnić bezpieczeństwo i jakość produkowanej przez nich żywności. GHP obejmuje wszystko, od sposobu wytwarzania produktu spożywczego do sposobu jego przechowywania, transportu i dystrybucji. Zawiera również wytyczne dotyczące tego, jak producenci powinni prowadzić swoją działalność i w jaki sposób powinni obchodzić się z żywnością.

Czy jest to wymagane?

Zarówno certyfikacja GMP, jak i GHP to dobrowolne programy, o które mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, jeśli chcą pokazać swoim klientom, że przestrzegają określonego poziomu standardów zapewnienia jakości. Termin „certyfikacja” odnosi się nie tylko do samego procesu (ocena przez niezależną stronę trzecią), ale również do oficjalnego dokumentu wydawanego po pomyślnym zakończeniu tego procesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzynaście + 9 =