Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi każdy budynek musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt zapewniający ochronę ludzi i mienia w razie wybuchu pożaru. Bardzo ważne jest także przeprowadzanie regularnych jego przeglądów oraz konserwacji, aby mieć pewność, że w momencie, gdy będzie on potrzebny zadziała poprawnie. Każdy przedsiębiorca musi przestrzegać wskazanych terminów, ponieważ ich niedotrzymanie grozi poważnymi konsekwencjami również finansowymi.

Jak dbać o sprzęt przeciwpożarowy w swojej firmie?

Obowiązkowy przegląd trzeba przeprowadzać raz w roku. Podlegają mu przede wszystkim przenośne urządzenia gaśnicze, takie jak gaśnice, stałe i półstałe instalacje gaśnicze, urządzenia i elementy wchodzące w skład systemów sygnalizacji ostrzegania pożarowego oraz sygnały dźwiękowe. Trzeba również pamiętać o regularnych przeglądach urządzeń oddymiających, które mają na celu zapobiec rozprzestrzenianiu się dymu. Kontroli podlegają także hydranty wewnętrzne oraz instalacje z nimi związane.

Gaśnice są najczęściej stosowanym sprzętem przeciwpożarowym. Ich ilość w budynku jest uzależniona od jego powierzchni. Muszą one znajdować się w łatwo dostępnych miejscach. Mimo, że przepisy dopuszczają przeprowadzanie ich konserwacji raz w roku producenci zalecają, aby sprawdzać ich stan co pół. Większość z nich wymaga wymiany środka gaśniczego znajdującego się w ich wnętrzu co 5 lat. Wybierając sprzęt przeciwpożarowy do swojej firmy trzeba zadbać o to, aby był on najwyższej jakości. Jednego ze sprawdzonych producentów tego rodzaju urządzeń można znaleźć na stronie http://gami.wroc.pl.

Obowiązek przeprowadzania regularnej kontroli systemów bezpieczeństwa leży na barkach właściciela lub administratora budynku. Dzięki niemu możliwe jest szybie dostrzeżenie wszelkich nieprawidłowości i ich wyeliminowanie. Kontrola taka może być przeprowadzona przez Państwową Straż Pożarną lub uprawnioną do tego rodzaju działań firmę. W jej trakcie kontroler sprawdza przede wszystkim terminy ważności oraz łatwość dostępu do sprzętu przeciwpożarowego.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jedenaście + 16 =