Drogi asfaltowe są budowane z betonu asfaltowego, który jest połączeniem piasku, żwiru i bitumu (ciężkiego, czarnego oleju).

I etap

Pierwszym etapem budowy drogi asfaltowej jest wykopanie terenu w celu stworzenia płaskiej powierzchni. Wydobyta ziemia jest układana w nasyp wzdłuż krawędzi drogi. Ten nasyp służy jako ściana oporowa, która podtrzymuje warstwy materiału, które będą układane na miejscu.

II etap

Następnie następuje równanie, które polega na wygładzaniu nierówności i spadków, aby woda mogła prawidłowo spływać.

III etap

Po zakończeniu równania pracownicy układają warstwę podbudowy z kruszywa – pokruszonych kamieni, które stanowią podstawę dla betonu asfaltowego. Kamienie te umieszcza się na głębokości co najmniej 1,5 cm, ręcznie je przesypując i zagęszczając walcami lub sitami wibracyjnymi.

IV etap

Następnie następuje przygotowanie podłoża: Podłoże z kruszywa jest wygładzane przez ręczne kopanie na miejscu i zagęszczanie walcami lub sitami wibracyjnymi do grubości około 2 cali (5 cm). Następnie nakłada się mieszankę emulsji asfaltowej, składającą się głównie z wody – wygląda ona jak płynna smoła – i na tę warstwę nakłada się kolejne warstwy kruszywa. Proces ten powtarzany jest kilkukrotnie.

Jeśli szukasz odpowiedniego wykonawcy to koniecznie odwiedź stronę: http://ptbborkowski.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × 3 =