Geodeci zajmują się pomiarami i tworzeniem map terenu. Są odpowiedzialni za określenie wielkości i kształtu działki, a także wytyczanie jej granic. Geodeta przedstawia na piśmie wyniki, które są następnie wykorzystywane przez architektów, budowniczych i deweloperów do planowania projektów budowlanych.

Geodeci używają sprzętu geodezyjnego do mierzenia odległości i kątów między obiektami. Wykorzystują swoją wiedzę z zakresu matematyki, geometrii i trygonometrii, aby obliczyć granice gruntów, elewacje budynków i inne pomiary związane z własnością nieruchomości.

Praca geodety może być podzielona na dwa główne obszary: praca w terenie oraz praca biurowa.

Praca w terenie

Praca w terenie jest najważniejszą częścią obowiązków geodety. Czas spędzony na zewnątrz opiera się w głównej mierze na dokonywaniu pomiarów kątów i odległości pomiędzy punktami na powierzchni ziemi za pomocą narzędzi pomiarowych, takich jak kompasy, metry czy taśmy z kalibrowaną skalą. Mogą oni korzystać z urządzeń GPS lub pomiarów laserowych, aby zapewnić sobie dokładne odczyty.

Praca biurowa

Praca biurowa geodety zatrudnionego w biurze https://geosurv.pl/ obejmuje zarządzanie projektami od początku do końca, a więc od wstępnego planowania do ostatecznej realizacji. Obejmuje to prowadzenie dokumentacji dotyczącej wymagań klientów, jak również śledzenie postępów w realizacji projektów po rozpoczęciu budowy. Geodeci muszą również tworzyć mapy dla klientów, aby pomóc im zwizualizować, jak ich projekt będzie wyglądał po ukończeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

11 + 8 =