Odpowiedzialne gospodarowanie energią w przedsiębiorstwach produkcyjnych jest niezmiernie ważnym aspektem. Wpływa bowiem bezpośrednio na zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zwłaszcza gdy mówimy o spalaniu węgla, gazu ziemnego, a także korzystaniu z energii elektrycznej – w Polsce generowanej również za pośrednictwem węgla. Dobra efektywność energetyczna to stan rzeczy, w którym do wykonania danej pracy wykorzystywane jest minimum potrzebnych nakładów energetycznych. Sprawdzamy szczegóły tego zagadnienia.

Dofinansowanie przedsiębiorstw

Aby zachęcić wielkie firmy do polepszania swojej efektywności energetycznej, stosuje się różnego rodzaju dofinansowania. Przede wszystkim są to granty, dzięki którym można wymienić stare maszyny, mające duże zużycie energii, na nowsze pozbawione tej wady. Więcej na ten temat możemy przeczytać poniżej: https://go-big.com.pl/efektywnosc-energetyczna/finansowanie-w-formule-esco/. Firmy, które mają wysoki wskaźnik efektywności, mogą natomiast liczyć na różnego rodzaju zwolnienia podatkowe.

Jak sprawdzana jest efektywność?

To, jaką efektywność energetyczną osiągnęło dane przedsiębiorstwo, potwierdzają niezależne audyty. W ich trakcie sprawdzane jest użycie różnych źródeł energii, biorąc pod uwagę osiągany stopień produkcji. Jeśli gospodarka energetyczna polepszyła się, przy zachowaniu identycznego stopnia produkcji lub nawet mimo jego zwiększenia, oznacza to że poziom efektywności wzrósł. Wtedy firma może kwalifikować się do różnych grantów i zwolnień, które są nagrodą za takie osiągnięcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 + 7 =