Zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w miejscu pracy jest jednym z najważniejszych zadań pracodawcy, a szkolenie z zakresu BHP jest pierwszym zadaniem, które spotyka każdego na początku pracy w nowym miejscu. Jednakże każdy zakład pracy boryka się z zupełnie innymi zagrożeniami. W przemyśle chemicznym odpowiednie przeszkolenie w zakresie związków chemicznych i reagowaniu w przypadku kontaktu z nimi będzie najważniejsze, a z kolei w firmie zajmującej się logistyką i transportem jednym z głównych problemów będzie przygotowanie kierowców do znoszenia często niezwykle długich tras i zachowania w przypadku niespodziewanych zdarzeń na drodze. W większości fabryk, między innymi tych produkujących pojazdy mechaniczne, istnieje szczególnie wysokie ryzyko uszkodzeń powstałych w wyniku usterek urządzeń. Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo nieodwracalnych obrażeń, w bardzo wielu stosuje się specjalistyczny buty ochronne robocze Ardon. Ponadto we wspomnianych instytucjach większość personelu jest narażona jest na różnorodne urazy rąk spowodowane. W fabrykach, gdzie owe ryzyko obligatoryjnie stosowane są profesjonalne antyprzekłuciowe rękawice, które dzięki wykonaniu z tworzyw wysoce odpornych na czynniki mechaniczne, zapobiegają uszkodzeniom, które często mogłyby spowodować nieodwracalną utratę możliwości wykonywania pracy. Zapewnienie odpowiedniego szkolenia, sprzętu i odzieży ochronnej leży w gestii pracodawcy, jednak tylko prawidłowe korzystanie przez pracownika z dostępnych środków gwarantuje bezpieczeństwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 + dziesięć =