Sprawna instalacja elektryczna to bezpieczeństwo.

Gwarantem prawidłowego działania każdej konstrukcji elektrycznej jest jej okresowa kontrola, bez względu na zaawansowanie, stan czy stopień użytkowania. Dlatego też prawo wymaga by budynki mieszkalne oraz zakłady przemysłowe opatrzone instalacją elektryczną przechodziły badania (raz na rok lub pięć lat, w zależności od rodzaju budynku) przeprowadzane przez zewnętrzne, specjalistyczne firmy. Słabych punktów może być dużo: stan przewodów, niewłaściwe obciążenia sieci, wyłączniki, które w razie awarii mogą spowodować pożar lub niedostateczna liczba uziomów zabezpieczających budynek przed piorunami. Podczas kontroli wszelkie parametry są porównywane do wzorców przez zaawansowane narzędzie elektrotechniczne oraz kalibrowane. Nie tylko zapewnia to bezpieczeństwo, ale i generuje oszczędności, ponieważ wyregulowana sieć zużywa mniej prądu. Niektóre firmy jak Dolata Electric oferują również wzorcowanie elektronarzędzi oraz badania sieci fotowoltaicznych.

Kosztorys pomiarowy.

Osoby zainteresowane cennikiem pomiarów elektrycznych powinny udać się na stronę internetową firmy zajmującej się badaniami oraz skontaktować się, podając specyfikacją pomiarów, by otrzymać wycenę. Zazwyczaj są to ceny sięgające 5-20 złotych za punkt pomiarowy, więc naturalnie cena uzależniona jest od ilości punktów, w których należy przeprowadzić próby. Zazwyczaj firma z siedzibą w mieście gdzie testów chcemy dokonać, nie wymaga opłat za dojazd, ale ściągając ekipę poza miasto, należy liczyć się z dodatkowymi kosztami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 − siedem =