Sprawozdanie finansowe jest bardzo ważnym źródłem informacji zarówno dla inwestorów, jak i wierzycieli. Podstawowym celem sporządzania sprawozdań finansowych jest dostarczenie wiarygodnych i użytecznych informacji, które pozwolą użytkownikom na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących kupna, sprzedaży lub posiadania papierów wartościowych danej spółki. Sprawozdanie finansowe dostarcza również informacji pomagających kierownictwu w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych.

Poniżej przedstawiono niektóre z zagadnień, które należy rozważyć przy sporządzaniu sprawozdań finansowych:

1) Kompletność

Sprawozdanie finansowe powinno zawierać wszystkie istotne informacje, które są niezbędne do zrozumienia wyników operacji, przepływów pieniężnych i sytuacji finansowej.

2) Spójność wewnętrzna

Informacje zawarte w jednym sprawozdaniu powinny być spójne z innymi sprawozdaniami. Na przykład, jeżeli przychody są wykazane na stronie 1, a koszty na stronie 3, to musi istnieć jakieś wyjaśnienie tej różnicy między źródłami przychodów i źródłami kosztów (np. odroczone przychody).

3) Porównywalność

Użytkownicy sprawozdań finansowych potrzebują informacji o dwóch różnych firmach w dwóch różnych punktach czasowych, aby mogli je porównać obok siebie i ustalić, która firma radziła sobie lepiej niż druga w określonym analizowanym okresie czasu (np. rok do roku).

Jeżeli Ty i Twoja firma potrzebuje pomocy w sporządzaniu takich sprawozdań finansowych, można zawsze skorzystać z profesjonalnych usług księgowych takich jak https://akdudziak.pl/sprawozdanie-finansowe-katowice/, które zagwarantują ich właściwe wykonanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

17 − 7 =